Szkolny Klub Wolontariatu

CECHY WOLONTARIUSZA

 • WRAŻLIWOŚĆ
 • EMPATIA
 • CIERPLIWOŚĆ
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIE
 • PUNKTUALNOŚĆ
 • GOSPODAROWANIE CZASEM
 • TOLERANCJA i AKCEPTACJA
 • AKCEPTACJA WŁASNEJ SŁABOŚCI
 • DĄŻENIE DO SAMODOSKONALENIA SIĘ

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

 • Jestem pewny, że chcę pomagać innym ludziom i nie jest mi obojętny los zwierząt.
 • Jestem przekonany tzn. nie oferuję swej pomocy, jeżeli nie jestem przekonany o wartości tego, co robię.
 • Jestem lojalny- zgłaszam sugestie, nie „uderzam” w innych.
 • Pytam o rzeczy, których nie rozumiem.
 • Nie krytykuję, jeśli czegoś nie rozumiem, czy się nie zgadzam.
 • Mówię otwarcie.
 • Chętnie się uczę pomagać innym.
 • Rozwijam swoje umiejętności i poszerzam wiedzę.
 • Wykonuję to, do czego się zobowiązałem.
 • Nie składam obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
 • Mam swoje miejsce w grupie. Działam w zespole.
 • Nie kłamię.

PRAWA WOLONTARIUSZA

 • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych pomysłów,  propozycji i inicjatyw.
 • Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym wypełniania obowiązków szkolnych i domowych.
 • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 • Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.
 • Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywanym zadaniem.
 • Wolontariusz ma prawo do poszanowania jego przekonań i nie wywierania presji  w związku w wykonywanym zadaniem.
 • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontariackiej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora  Szkolnego Koła Wolontariatu.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 • Niepełnoletni kandydaci na członków Szkolnego Klubu Wolontariatu   przedstawiają  pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
 • Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 • Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady etyczne zawarte Kodeksie Wolontariusza.