„POMAGAMY-WSPÓŁGRAMY-WYGRYWAMY”

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„POMAGAMY-WSPÓŁGRAMY-WYGRYWAMY”

I          ORGANIZATOR

            Renata Ganowicz-Muszyńska , Paulina Cyprysiak

II         ADRESAT KONKURSU

            Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie.

III       CELE KONKURSU  

 • szerzenie idei niesienia pomocy;
 • rozbudzanie w uczniach poczucia empatii, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
 • zachęcanie uczniów do aktywnego aktywnego udziału w akcjach charytatywnych;
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;
 • kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

IV       ZASADY KONKURSU

 • Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie plakatu propagującego ideę wolontariatu.
 • Prace należy składać u p. Renaty Ganowicz-Muszyńskiej i p. Pauliny Cyprysiak.

V         TERMINARZ

Termin składania prac: do piątku 1 grudnia.

VI       JURY KONKURSU

 • Katarzyna Wojciechowska
 • Jolanta Kowalczyk
 • Małgorzata Berlińska

VII      NAGRODY

 • Wyniki konkursu i wręczanie nagród odbędzie się podczas obchodzonego w szkole Dnia Wolontariusza.
 • Komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze prace, których autorzy zostaną uhonorowani nagrodami.
 • Zwycięskie prace umieszczone zostaną na szkolnej stronie www w zakładce Szkolny Klub Wolontariatu.