Gałązka Wigilijna

„Ktoś miłowany tu przyjdzie
– dobre obejmą nas ręce
I będą nasze uśmiechy
srebrnym błękitem dziecięce.”

 

 

 

 

Tradycją stało się już, że w okresie przed Bożym Narodzeniem, harcerze, zuchy i dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicy opiekuńczej pragną spotkać się ze swoimi rodzicami, by wspólnie spędzić jedno adwentowe popołudnie. Uroczystość odbyła się 19 grudnia i na nią  zaprosiliśmy  bardzo ważne dla nas osoby: Panią Dyrektor Katarzynę Wojciechowską, Panią wicedyrektor Renatę Ganowicz- Muszyńską, Druha Komendanta Hufca ZHP Konin Michała Kałużnego.
W tym roku przygotowaliśmy „Jasełka” przybliżające historię narodzin Jezusa. Zuchy wcieliły się w role aniołów, Józefa, Maryi, pastuszków i trzech Króli. Harcerze wykonali najbardziej znane kolędy. Całość opracowały Panie Sylwia Cząstka i Zofia Błaszczyk. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek.
Spotkanie to było okazją do podzielenia się opłatkiem, złożenia sobie życzeń, porozmawiania, ale też okazją do wyrażenia uznania dla rodziców, za całoroczną pomoc i wsparcie w pracy z gromadą i drużyną.

                                                                 Zofia Błaszczyk