Czy wiesz, kto?

Uczniowie klasy II gimnazjum z Żychlina, Kacper Budka oraz Hubert Witkowski w ramach rekrutacji na XXIV sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży, odbyli niezwykłą podróż w czasie. Przenieśli się do roku 1922, a konkretnie do momentu kampanii wyborczej do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej I kadencji. Zainteresowała ich postać posła Antoniego Langera, który swój urząd sprawował w latach 1922 – 1935, jako reprezentant okręgu wyborczego nr 15 – Konin.

Antoni Langer urodził się 5 marca 1888 w Pakosławie. Kształcił się w gimnazjum w Warszawie, które ukończył w 1907 roku. Następnie spędził dwa semestry na studiach medycznych, aby ostatecznie w roku 1911 ukończyć studia etnograficzne. W roku 1919 rozpoczęła się jego kariera polityczna w szeregach partii PSL „Wyzwolenie”, po którym to okresie został członkiem Stronnictwa Ludowego. Langer, odwołując się do ideałów przyświecających partii, do której należał, uznawał chłopów za grupę, której należy się dominująca rola w państwie. Langer zauważał jednak, że do takiego stanu rzeczy jest w Rzeczypospolitej wciąż bardzo daleko, domagał się tym samym, aby chłopi w końcu zaczęli być traktowani sprawiedliwie przez resztę społeczeństwa. Zmarł 21 sierpnia 1962 w Bydgoszczy.

Uczniowie postanowili wcielić się w postać posła Langera i przeprowadzić jego kampanię wyborczą. W tym celu zaplanowali wizyty wyborcze oraz bezpośrednie spotkanie z wyborcami podczas imprezy środowiskowej „Zajączek Wielkanocny”.  Zapraszamy serdecznie na spotkanie z posłem Antonim Langerem 25 marca 2018r. do sali OSP w Janowicach o godz. 16:00.

Kacper Budka i Hubert Witkowski