Gżegżółka 2018

20 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto odbyła się 9. edycja Gminnego Sprawdzianu Ortograficznego „Gżegżółka”, organizowanego przez Szkołę Podstawową im. gen. Józefa Bema w Starym Mieście. Do rywalizacji stanęło 12 zespołów, wśród nich trzy zespoły reprezentujące Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Żychlinie: zespół nauczycieli, zespół rodziców oraz zespół uczniów klas gimnazjalnych. Autorem dyktanda, z którym przyszło zmierzyć się gminnym adeptom ortografii był dr Zbigniew Budny, konsultant z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Postarał się on o to, aby znajomość meandrów ortografii języka polskiego zbadać „wzdłuż i wszerz”, „w poprzek i w skos”, oj postarał. Ale cóż na to poradzić można, jedynie chyba zakrzyknąć „c’est la vie!” i cieszyć się z faktu, iż… już po raz kolejny Gminnymi Mistrzami Ortografii zostali nauczyciele z Żychlina (skromni i pokorni autorzy tegoż tekstu, niżej podpisani). Mamy nadzieję, że to nie było nasze ostatnie słowo i w nadchodzących latach żaden „miszmasz” językowych zagwozdek nie będzie nam straszny.

Zofia Błaszczyk
Jakub Ciesielczyk