ODKRYWAMY EUROPĘ

Uczniowie klasy II gimnazjum w składzie: Sophie Strzelińska, Antoni Serafiński, Marcel Jóźwiak zajęli II miejsce a uczennice klasy VII w składzie: Martyna Kaczmarek, Julia Masłowska i Wioleta Lachowicz zdobyły wyróżnienie w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej pt. Odkrywamy Europę.

Uczniowie przygotowali albumy, w których przedstawili w języku polskim oraz w języku angielskim lub niemieckim ogólne informacje o Unii Europejskiej oraz wybrane kraje będące członkami Unii Europejskiej.

Konkurs był zorganizowany przez Szkolny Klub Europejski działający przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 28 marca podczas dni otwartych.

Ilona Walerysiak

KRADZIEŻ 27 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Po raz kolejny gimnazjaliści  byli obserwatorami przewodu sądowego w Sądzie Rejonowym w Koninie. Przed procesem uczniowie mieli okazję zwiedzić  gmach sprawiedliwości. Dowiedzieli się od sędzi Wydziału Karnego, jaką funkcję w życiu obywatela pełni wymiar sprawiedliwości i jakie sprawy rozstrzyga powszechny sąd rejonowy. Sędzia opowiedziała młodzieży o zawodzie prawnika i długiej drodze kształcenia. 

            Rozprawa dotyczyła kradzieży 27 tysięcy złotych. Młodzież przyjrzała się pracy sędziego i protokolanta. Niestety, na sali nie było prokuratora i obrońcy. Nie stawiła się też osoba oskarżona. Sędzia odczytał akt oskarżenia. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest europejski nakaz zatrzymania oraz jaka jest rola oskarżyciela posiłkowego.

W czasie powrotu do szkoły, młodzież żywo dyskutowała o różnej interpretacji tych samych zdarzeń w wykonaniu pokrzywdzonego i o trudnej roli sędziego, który musi tak poprowadzić przewód sądowy, żeby wersja najbliższa prawdy była podstawą do wydania wyroku. 

Renata Ganowicz-Muszyńska

CZERWIEŃCIE, ZIELEŃCIE SIĘ SŁOWA

28 marca w naszej szkole odbyły się gminne eliminacje do 26. Konkursu Recytatorskiego Czerwieńcie, zieleńcie się słowa dla uczniów szkół podstawowych z terenu  Gminy Stare Miasto.

Konkurs ma na celu promowanie kultury języka polskiego, zainteresowanie uczniów ojczystym i światowym dorobkiem poetyckim oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich.

Do konkursu przystąpiło 28. uczniów ze szkół w: Liścu Wielkim, Modle Królewskiej, Starym Mieście i Żychlinie. Naszą szkołę reprezentowało czworo  uczniów z klas I-III, troje z klas IV-VI oraz dwie uczennice z klasy VII. Decyzją  jury do eliminacji rejonowych zostały zakwalifikowane następuje osoby:

Andrzejewska Martyna , Głuchowska Julia, Kurtas Mikołaj, Ligocki Kamil, Małolepsza Nadia (SP w Starym Mieście), Mijalska Dominika (SP w Żychlinie) oraz Śmigielska Amelia (SP w Modle Królewskiej).

Komisja konkursowa przyznała również wyróżnienia dla:

  • Fierek Martyny (SP w Modle Królewskiej),
  • Grajek Marceliny (SP w Żychlinie),
  • Kaźmierczak Roksany (SP w Liścu Wielkim),
  • Kobielskiej Natalii (SP w Żychlinie),
  • Serafińskiego Franciszka (SP w Żychlinie).

Dziękujemy wszystkim za udział i trud włożony w przygotowanie do konkursu. Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Karina Kubicka