KRADZIEŻ 27 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Po raz kolejny gimnazjaliści  byli obserwatorami przewodu sądowego w Sądzie Rejonowym w Koninie. Przed procesem uczniowie mieli okazję zwiedzić  gmach sprawiedliwości. Dowiedzieli się od sędzi Wydziału Karnego, jaką funkcję w życiu obywatela pełni wymiar sprawiedliwości i jakie sprawy rozstrzyga powszechny sąd rejonowy. Sędzia opowiedziała młodzieży o zawodzie prawnika i długiej drodze kształcenia. 

            Rozprawa dotyczyła kradzieży 27 tysięcy złotych. Młodzież przyjrzała się pracy sędziego i protokolanta. Niestety, na sali nie było prokuratora i obrońcy. Nie stawiła się też osoba oskarżona. Sędzia odczytał akt oskarżenia. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest europejski nakaz zatrzymania oraz jaka jest rola oskarżyciela posiłkowego.

W czasie powrotu do szkoły, młodzież żywo dyskutowała o różnej interpretacji tych samych zdarzeń w wykonaniu pokrzywdzonego i o trudnej roli sędziego, który musi tak poprowadzić przewód sądowy, żeby wersja najbliższa prawdy była podstawą do wydania wyroku. 

Renata Ganowicz-Muszyńska