I GMINNY TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH

    Czym jest debata oksfordzka, mogli przekonać się najstarsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Żychlinie, którzy do wzięcia w niej udziału, zostali zaproszeni przez organizatorów, czyli Szkołę Podstawową i Bibliotekę w Starym Mieście.

      W I Gminnym Turnieju Debat Oksfordzkich szkołę reprezentowała młodzież klas gimnazjum w składzie: Amelia Wallis (pierwszy mówca), Jakub Ogrodowczyk (drugi mówca), Joanna Brzezińska (trzeci mówca) i Weronika Brzozowska (czwarty mówca). Po stronie przeciwnej stanęła drużyna uczniów gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Starym Mieście.

     Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Grzegorz Nawrocki (dziennikarz, anglista amerykanista,aktor, tłumacz), pełniący funkcję Marszałka, Jan Wróbel (dziennikarz, publicysta, felietonista „Dziennika Gazety Prawnej”, nauczyciel, historyk) – przewodniczący Jury oraz Anna Pilarska (redaktorka naczelna  LM.pl)  i Zofia Pydyńska ( studentka SGH i Uniwersytetu Warszawskiego).

     Tezą, nad którą debatowały drużyny, była jedna z myśli Alberta Camus „Szkoła przygotowuje do życia w świecie, który nie istnieje”. Nasi uczniowie bronili jej, będąc stroną Propozycji i dzielnie odbierali ataki Opozycji. Wszyscy mówcy mieli nie lada wyzwanie. Oprócz zdefiniowania tezy i zapowiedzi argumentów, należało właściwie zaprezentować i uargumentować słuszność stwierdzenia, podważyć argumenty strony przeciwnej, a także podsumować całą argumentację swojej strony.

     Debacie towarzyszyła uroczysta, pełna powagi atmosfera. Wszyscy mówcy odnosili się do siebie z szacunkiem i kulturą, przestrzegając tym samym najważniejszej zasady debaty uniwersyteckiej, a mianowicie zakazu obrażania, czy wyśmiewania mówców strony przeciwnej.

     Pomimo wyrównanej walki zwycięzca musiał być tylko jeden. Została nim drużyna ze Szkoły Podstawowej w Starym Mieście.

    Nie czujemy się jednak pokonani. Nasza młodzież godnie stawiła czoła przeciwnikowi i poradziła sobie ze stresem związanym z publicznym wystąpieniem. Może być dumna z siebie i z podniesioną głową kroczyć w przyszłość. A my, nauczyciele i wychowawcy, powinniśmy mieć satysfakcję, że w murach Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie, kształci się tak wspaniałe, młode pokolenie.

Dorota Mazurkiewicz-Grzanka