Przedszkolaki uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 16.05.2018r dzieci z Grupy ,,Żabki” odwiedziły zaprzyjaźnioną nauczycielkę biologii z Zespołu Szkół Ekonomiczno Usługowych, panią Joannę Gadomską w pracowni biologicznej. W trakcie spotkania przedszkolaki obejrzały film dla dzieci, w którym przedstawiono scenkę udzielania pierwszej pomocy, wzywania służb ratowniczych, dokonywania resuscytacji a także używania defibrylatora. Dzieci przypomniały i utrwaliły numery alarmowe: 999 oraz 112, oraz przećwiczyły sposób wzywania pomocy. Każdy przedszkolak otrzymał kolorowankę, na której zanotowaliśmy numery alarmowe. Na spotkaniu mieliśmy również okazję dokonać ćwiczeń na fantomie i bliżej przyjrzeć się budowie ludzkiego szkieletu na modelu, który znajduje się w pracowni i zawsze bardzo ciekawi dzieci. Wspólnie z Panią Joanną dzieci dokonały przeglądu apteczki i miały możliwość nazywania rzeczy już znanych i wzbogacenia swojej wiedzy o nowe wiadomości. Każdy uczestnik spotkania otrzymał pamiątkowy dyplom ukończenia szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Joanna Kolska