ZAWSZE PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE

Uczniowie klasy IVa i IVb zapoznali koleżanki i kolegów z młodszych klas o zasadach obowiązujących podczas korzystania z dróg publicznych i środków komunikacji. Podczas uroczystego apelu za pomocą wierszyków i piosenek oraz prezentacji uczyli, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jak zachować się bezpiecznie na ulicy i chodniku, czyli jak postępować, żeby uniknąć wypadku. To dzieci należą do jednej z grup najbardziej narażonej na wypadki, dlatego muszą posiadać wiedzę umożliwiającą bezpieczne poruszanie się po drogach. Również o potrzebie poznania i przestrzegania przepisów ruchu drogowego rozmawiał z uczniami zaproszony na uroczystość pan Paweł Durkiewicz, pracownik WORD w Koninie. W tym dniu pani dyrektor wręczyła również uczniom klasy czwartych, którzy pomyślnie zdali egzamin, karty rowerowe. Dokument, który pozwala samodzielnie poruszać się rowerem po drogach publicznych.

Pamiętajcie, że bezpieczeństwo na drodze zależy nie tylko od innych uczestników ruchu drogowego, ale również od Was.

Ilona Walerysiak