INNOWACJA PEDAGOGICZNA „DROGAMI JANA PAWŁA II”

Głównymi celami innowacji są:

– Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.

– Rozwijanie zainteresowań multimedialnych.

– Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem..

– Budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy rówieśniczej.

– Kształtowanie postaw w różnych sytuacjach.

– Poznawanie siebie i świata.

– Nabywanie umiejętności poprzez działanie.

– Odnajdywanie miejsca w grupie.

– Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych.

– Wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej i słownej.

Zaczęliśmy od poznania życiorysu Karola Wojtyły, jego słów poprzez czytanie cytatów i oglądanie filmów.Konstruktywne i rozwiązywanie konfliktów poprzez scenki dramowe oraz własne doświadczenia.

Wycieczka integracyjna oraz piknik integracyjny

 Międzyszkolny konkurs plastyczny „Nasz Patron”

Edyta Masłowska