• KATARZYNA WOJCIECHOWSKA –

DYREKTOR SZKOŁY

 • NATALIA BALCEŻAK

wychowawca grupy przedszkolnej

 • MAŁGORZATA BERLIŃSKA

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II

 • ZOFIA BŁASZCZYK

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III, logopeda, opiekun gromady zuchowej

 • KAMILA BOREK

nauczyciel języka angielskiego

 • TOMASZ BRZEZIŃSKI

nauczyciel muzyki

 • DOROTA CHOJNACKA 

wychowawca grupy przedszkolnej

 • JAKUB CIESIELCZYK 

nauczyciel języka angielskiego, bibliotekarz, wychowawca klasy IVA

 • PAULINA CYPRYSIAK

nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VII, koordynator e Twinning

 • SYLWIA CZĄSTKA 

wychowawca grupy przedszkolnej, opiekun świetlicy

 • BOŻENA DZIARDZIEL

nauczyciel biologii, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, koordynator do spraw promocji zdrowia

 • ALEKSANDRA GAŁECKA

nauczyciel matematyki, fizyki

 • RENATA GANOWICZ – MUSZYŃSKA

wicedyrektor szkoły, pedagog

 • MONIKA JĄKALSKA

nauczyciel języka niemieckiego

 • JOANNA KOLSKA

wychowawca grupy przedszkolnej

 • JOLANTA KOWALCZYK

nauczyciel plastyki

 • MAREK KOŚCIELSKI

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego

 • TOMASZ KOZIARSKI

opiekun grupy przedszkolnej, logopeda

 • JOLANTA KNAPKIEWICZ

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 • KARINA KUBICKA

nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VI, opiekun koła teatralnego, bibliotekarz

 • HANNA KUCHTA

nauczyciel języka niemieckiego

 • AGNIESZKA KWIATKOWSKA

opiekun świetlicy

 • EDYTA MASŁOWSKA

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I A, koordynator do spraw promocji zdrowia

 • DOROTA MAZURKIEWICZ – GRZANKA

nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy III Gimnazjum, pedagog

 • HANNA NOWAK

opiekun świetlicowy

 • MARIA ORŁOWSKA

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I B

 • JOANNA POGORZELSKA

nauczyciel religii

 • ANDRZEJ RUSIN

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

 • ELIZA RYBARCZYK

nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun świetlicy

 • PATRYCJA SZYMCZAK

nauczyciel chemii, preorientacji zawodowej, informatyki, wychowawca klasy V B. administrator strony internetowej

 • ARTUR ŚWIĄTEK

nauczyciel wychowania fizycznego, koordynator do spraw bezpieczeństwa w szkole

 • ANETA TOMCZAK

nauczyciel informatyki, etyki, wychowawca klasy VIII, opiekun świetlicy, administrator sieci informatycznej w szkole

 • MAGDALENA URBANIAK

nauczyciel matematyki, wychowawca klasy IV B, administrator strony internetowej

 • ILONA WALERYSIAK

nauczyciel przyrody,  geografii, techniki, wychowawca klasy VA, koordynator projektów edukacyjnych

 • AGNIESZKA ZIEMKIEWICZ

nauczyciel języka polskiego