Pielgrzymka uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas ósmych do Lichenia.

Dnia 27 września 2018 r. odbyła się coroczna pielgrzymka uczniów trzecich klas gimnazjum i – tym razem dodatkowo – ósmych klas szkoły podstawowej przed cudowny obraz Matki Bożej Licheńskiej.  30- osobowa grupa uczniów powierzyła Maryi zakończenie kolejnego etapu w szkole oraz przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Potem był czas na śpiewy i tańce przygotowane przez ewangelizacyjny ośrodek z Lichenia. Młodzież miała też czas i okazję do udziału w nabożeństwie pokutnym i sakramencie pojednania. Kulminacyjnym punktem spotkania sześciotysięcznej grupy młodych ludzi była msza święta w bazylice licheńskiej sprawowana pod przewodnictwem ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa. Homilię do młodych skierował k. Rafał Krauze, który zachęcił, by poznawać wciąż Boga i być otwartym na Jego przesłanie i miłość. Msza święta zakończyła się podniosłym aktem zawierzenia Maryi codziennych spraw i przyszłych wyborów młodzieży. Całe spotkanie natomiast zakończyło się wspólnym posiłkiem przy dzwonnicach.

Joanna Pogorzelska