Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim

3 października 2018 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto im. prof. Joanny Papuzińskiej odbyło się spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim – autorem książek dla dzieci i młodzieży, podróżnikiem, redaktorem i biografistą. Wzięli w nim udział uczniowie klasy IVa oraz IVb Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie.

W trakcie tego spotkania uczniowie przenieśli się wraz Janem z Grabowej Doliny oraz Benedyktem Polakiem, bohaterami jednej z książek Łukasza Wierzbickiego, do odległej Azji, na dwór Wielkiego Chana, władcy potężnego Imperium Mongolskiego, Dzieci miały możliwość poznać przyrodę Azji, zwyczaje mieszkańców tego kontynentu oraz historię mongolskich najazdów na Europę dzięki prezentacji multimedialnej z ilustracjami oraz zdjęciami, przyniesionym przez autora rekwizytom oraz dzięki możliwości wzięcia udziału w krótkiej inscenizacji mongolskiego wesela.

Było to niezwykle cenne spotkanie, w trakcie którego uczniowie ucząc się poprzez zabawę mogli zapoznać się z całkiem odmienną kulturą i rozbudzić w sobie zamiłowanie do odkrywania świata.

Jakub Ciesielczyk