Nagroda dla Zielonych chochlików

Zielone chochliki  to projekt ekologiczny z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, który realizowany był w ubiegłym roku szkolnym dzięki środkom pozyskanym z  Powiatu Konińskiego. Projekt został nagrodzony podczas uroczystej Gali XIX edycji Konkursu  Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego w kategorii lokalne oddziaływanie w zakresie działalności proekologicznej, która odbyła się 8 października 2018 roku w Poznaniu.

Głównym celem projektu było budowanie postaw odpowiedzialnych i świadomych mieszkańców za środowisko Żychlina oraz promowanie działań proekologicznych. Uczniowie w ramach Ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata porządkowali okolice szkoły. Podczas wycieczek do Wielkopolskiego Parku Narodowego i Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie i Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych uczestnicy poznawali formy ochrony środowiska oraz sposoby segregacji i utylizacji odpadów oraz ich recykling. Finałem tego przedsięwzięcia była ekologiczna gra wiejska Skarby Żychlina, w czasie, której gracze poruszali się po miejscowości zgodnie z instrukcją zawartą na karcie do gry, pokonując kolejne stacje zadaniowe, gdzie czekały na nich różnorodne zadania o tematyce ekologicznej. Odnalezienie kolejnych zadań było atrakcją o charakterze detektywistycznym. Działania w ramach projektu przyczyniły się do popularyzowania i realizowania idei Małej Ojczyzny bliskiej obywatelom w zakresie działań proekologicznych i prokulturowych.

Patrycja Szymczak

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Co połączyło uczniów Szkoły Podstawowej w Żychlinie 8 października ? Wspólne sprzątanie – akcja sprzątania świata. Poprzez takie działania wzrasta świadomość ekologiczna naszych uczniów. W akcji wzięło udział około 150 uczniów z klas IV – VIII, którzy zbierali odpady pozostawione w pobliskich lasach oraz w przydrożnych rowach wzdłuż ulicy Modrzewiowej, Jodłowej, Leśnej i Tuliszkowskiej. Przy współpracy z Urzędem Gminy w Starym Mieście i radnymi z Żychlina udało się sprawnie uporządkować wyznaczony teren, a śmieci trafiły do utylizacji.

Po akcji wszyscy spotkali się przy ognisku na smażonej kiełbasce, aby podzielić się spostrzeżeniami i wnioskami z realizacji przedsięwzięcia.

I. Walerysiak, P. Szymczak