SPRZĄTANIE ŚWIATA

Co połączyło uczniów Szkoły Podstawowej w Żychlinie 8 października ? Wspólne sprzątanie – akcja sprzątania świata. Poprzez takie działania wzrasta świadomość ekologiczna naszych uczniów. W akcji wzięło udział około 150 uczniów z klas IV – VIII, którzy zbierali odpady pozostawione w pobliskich lasach oraz w przydrożnych rowach wzdłuż ulicy Modrzewiowej, Jodłowej, Leśnej i Tuliszkowskiej. Przy współpracy z Urzędem Gminy w Starym Mieście i radnymi z Żychlina udało się sprawnie uporządkować wyznaczony teren, a śmieci trafiły do utylizacji.

Po akcji wszyscy spotkali się przy ognisku na smażonej kiełbasce, aby podzielić się spostrzeżeniami i wnioskami z realizacji przedsięwzięcia.

I. Walerysiak, P. Szymczak