DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron.

BARBARA CAGE

           

 

 

12 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie odbyła się uroczysta akademia poświęcona obchodom Dnia Edukacji Narodowej. Swoją obecnością uroczystość uświetnili zaproszeni goście, emerytowani nauczyciele oraz pracownicy obsługi.

Członkowie szkolnego koła teatralnego powitali wszystkich zgromadzonych, zapraszając jednocześnie do obejrzenia części artystycznej zatytułowanej Szkolne przypadki. Odświętny nastrój  imprezy uświetnił śpiew szkolnego chóru Interwałki. Występ członków koła teatralnego i chóru miał na celu wyrażenie szacunku i podziękowań dla nauczycieli oraz osób zatrudnionych w szkole, którzy w różny sposób realizują zadania na rzecz edukacji,  i wychowania młodzieży.

Kończąc uroczystą akademię głos zabrała Pani Dyrektor Katarzyna Wojciechowska dziękując nauczycielom za trud wychowania i kształcenia młodzieży. Wszystkim pedagogom życzyła także wielu sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

 Na zakończenie uroczystości przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w dowód wdzięczności przekazali na ręce Pani Dyrektor  kwiaty dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.

Karina Kubicka