„Spotkanie z Panem Policjantem”

We wtorek 30 października w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Starym Mieście – Panem Robertem Jagodzińskim. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i poza przedszkolem. Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.   Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Pan policjant poinformował i zademonstrował dzieciom, w  jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku psa. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły zaproszonemu gościowi podziękowanie.

Wychowawczynie grup przedszkolnych