DOSTAŁAŚ/EŚ SMS-A Z NIEBA?

W Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, który obchodziliśmy w naszej szkole 5 grudnia każdy mógł przeczytać sms-a z nieba. Opiekunki Szkolnego Klubu Wolontariatu i Wolontariatu Misyjnego p. Renata i p. Asia (wszyscy je znają, choć niektórzy przekręcają nazwiska 🙂 ) zorganizowały zabawę w podchody. Uczestnicy za pomocą aplikacji w telefonach odczytywali sms-y z nieba, czyli kody QR, w których ukryte były pytania dotyczące działalności wolontariackiej prowadzonej w szkole. Gracze zmagali się z 15 pytaniami, na które udzielali bezbłędne odpowiedzi. Wolontariusze spisali się na medal, pomagając młodszym kolegom odczytywać kody. W porozumieniu z Mikołajem rozstrzygniecie konkursu nastąpiło 6 grudnia. Gratulujemy szczęśliwcom, którzy wylosowali nagrody! Wyrazy uznania dla tych, którzy wykazali się wiedzą o naszej działalności. Mamy dowód, że nasza praca wolontariacka jest widoczna w szkole. Podążając za słowami Papieża Franciszka: „Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”. Życzymy sobie i Wszystkim wiele gestów miłości wobec bliźniego.  Zachęcamy do udziału w naszych akcjach charytatywnych, szczególnie w ten przedświąteczny czas.    

Renata Ganowicz-Muszyńska

                                                                                            Joanna Pogorzelska

Mikołajkowy tor przeszkód

W Starym Mieście na sali gimnastycznej dnia 5.12.2019 r. odbył się Mikołajkowy Tor Przeszkód.  Do różnych konkurencji stawili się uczniowie klas 4 szkoły podstawowej ze Starego Miasta, Liśca Wielkiego, Żychlina, Modły Królewskiej i Żdżar. Drużyna składała się z 10 osób, które do pokonania miały wiele  przeszkód. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Liśca Wielkiego, drugie z Żychlina, trzecie ze Starego Miasta, czwarte z Modły Królewskiej, piąte ze Żdżar.

 Artur Świątek