Festiwal Kolęd Angielskich

 

 

 

   12 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 11 w Koninie odbył się VIII Międzyszkolny Festiwal  Angielskich Kolęd i Piosenek Świątecznych. W kategorii Zespoły, Zespół Wokalny z Żychlina w składzie: Marcelin Grajek, Martyna Skowronek, Dominika Mijalska, Basia Chojnacka, Marysia Gorzelańczyk zdobył  II miejsce. Dziewczyny wyśpiewały to miejsce pięknym dwugłosem w kolędzie Silent Night. Gratulacje!!!

Tomasz Brzeziński

NIE DLA SMOGU, CHCEMY CZYSTEGO POWIETRZA.

 

 

 

Pod takimi i innymi hasłami demonstrowali uczniowie swoje prawo do czystego powietrza w Żychlinie.

Wychowawcy uczniów w Szkole Podstawowej w Żychlinie przeprowadzili lekcje, podczas których uświadamiali swoich wychowanków o zagrożeniach wynikających z niskiej emisji pyłów i gazów do atmosfery i o sposobach im zapobiegania. Następnie uczniowie wspólnie z rodzicami przygotowali plakaty i transparenty, na których umieścili hasła antysmogowe.

12 grudnia z samego rana prawie cała społeczność szkolna zaopatrzona w transparenty, trąbki, gwizdki i inne gadżety wyruszyła spod budynku szkoły i przeszła głównymi ulicami Żychlina demonstrując swój sprzeciw przeciwko smogowi i prawo do czystego powietrza. Happening miał na celu zwrócić uwagę mieszkańcom Żychlina na problem smogu i wpłynąć na ich zachowania, aby zmniejszyli emisję szkodliwych pyłów i gazów powstałych w wyniku nieefektywnego spalania węgla i innych materiałów w okresie grzewczym w naszej miejscowości.

Chcieliśmy uświadomić mieszkańcom naszej miejscowości, że powietrze, którym wszyscy oddychamy jest naszym wspólnym dobrem i nie można go zanieczyszczać poprzez nieodpowiedzialne spalanie w piecach niskiej jakości węgla oraz śmieci. Poprzez nasze działanie chcemy przyczynić się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do powietrza, a tym samym do polepszenia stanu zdrowia mieszkańców, a w szczególności dzieci naszej szkoły.

Happening cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Żychlina, jak również osób, które w tym czasie przejeżdżały przez naszą miejscowość i na pewno podjęte działanie zostało zauważone oraz zwróciło uwagę na istniejący problem nie tylko lokalnej społeczności.

Akcja edukacyjna realizowana jest w ramach projektu „Chochliki walczą ze smogiem” wspartego środkami Funduszu Małych Grantów EKO-UNII.

Ilona Walerysiak