Do czego potrzebna jest woda?

Spotkanie i zabawy dydaktyczne  dotyczące wody poprowadziła dla dzieci z Grupy ,,Elfy” pani Jolanta Sikora-mama Majki. Przedszkolaki utrwaliły wiadomości na temat stanów skupienia wody, aktywnie uczestniczyły w quizie na temat ,,Do czego potrzebna jest woda?”, zabawie ruchowej do piosenki pt. ,,Mamo, tato wolę wodę”  oraz układały puzzle tematyczne. Wiele radości sprawiło zadanie zręcznościowe, polegające na przelewaniu wody z naczynia do naczynia w taki sposób, aby nie uronić ani jednej kropelki. Dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat wpływu wody na życie i zdrowie człowieka. Zachętą do systematycznego picia wody był upominek dla każdego dziecka  w postaci butelki wody ,,Żywiec Zdrój”. Dziękujemy za bardzo ciekawe spotkanie.

Joanna Kolska