Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim

17 września 2019 roku uczniowie klas Va i Vb Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie mieli okazję spotkać się z Łukaszem Wierzbickim – autorem książek dla dzieci i młodzieży, podróżnikiem, redaktorem i biografistą. Spotkanie autorskie odbyło się w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto im. prof. Joanny Papuzińskiej.
W trakcie tego spotkania uczniowie odbyli podróż z Polski do Chin wraz
z Heleną i Stachem, bohaterami jednej z książek Łukasza Wierzbickiego. Dzieci miały możliwość poznać przyrodę Azji i zwyczaje mieszkańców tego kontynentu dzięki prezentacji multimedialnej z ilustracjami oraz zdjęciami, przyniesionym przez autora rekwizytom, a także dzięki możliwości wzięcia udziału w krótkich inscenizacjach najciekawszych wydarzeń z podróży. Było to niezwykle cenne spotkanie, w trakcie którego uczniowie ucząc się poprzez zabawę mogli zapoznać się z całkiem odmienną kulturą i rozbudzić w sobie zamiłowanie do odkrywania świata.

Jakub Ciesielczyk