SP w Żychlinie laureatem programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji ORLEN-DAR SERCA

Fundacja ORLEN rozstrzygnęła II edycję programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”. Do programu wpłynęło ponad 2100 wniosków, z czego wybranych zostało 276 projektów.W ramach Programu zostały wybrane najbardziej wartościowe projekty inicjatyw społecznych, które otrzymają wsparcie w postaci Grantu. Jednym ze zwycięzców Programu została Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie.

Program „Moje miejsce na Ziemi” to największy program grantowy PKN ORLEN dla społeczności lokalnych. Wnioski można było składać na realizację projektów związanych z: ekologią, sportem, promocją zdrowego trybu życia, przeciwdziałaniem wykluczeniu, bezpieczeństwem, edukacją, zachowaniem dziedzictwa historycznego oraz kulturą i sztuką. O wsparcie wnioskować mogły organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, biblioteki czy instytucje kultury. Anna Czubińska, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie, opracowała projekt w obszarze upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia. W ramach zwycięskiego projektu zorganizowany zostanie Dzień Rodziny podhasłem ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”. Celem projektu jest kształtowanie wśród dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz pozostałej społeczności lokalnej potrzeby rodzinnego i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia. Szczegółowe cele projektu zakładają rozbudzenie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną oraz wskazanie wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie. Założeniem projektu jest też inspirowanie całej społeczności lokalnej do aktywnego spędzania czasu wolnego z jednoczesnym wskazaniem aktywnych form spędzania czasu, jako możliwości pogłębiania więzi rodzinnych oraz integracja mieszkańców Żychlina i okolic.SP w Żychlinie,jako laureat grantu, zaproszona została na galę podsumowującą II edycję programu „Moje miejsce na Ziemi”. W uroczystym wręczeniu dyplomów, które odbyło się 9 października 2019r. o godzinie18.00 w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach, uczestniczyły koordynatorka projektu Anna Czubińska oraz zajmująca się programem ,,Szkoły Promującej Zdrowie” Bożena Dziardziel.