„W kręgu tradycji”

W dniu 6 listopada 2019 r. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta gala podsumowująca XX edycję konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Do konkursu mogły przystąpić gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty, podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego.

W bieżącym roku do konkursu zgłoszonych zostało 166 projektów, w tym projekt „W kręgu tradycji”, od wielu lat systematycznie realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II.

Projekt ten, którego celem jest kultywowanie rodzimych zwyczajów, jest jednym z filarów, na których swoją działalność opiera żychlińska szkoła. Poddawany rokrocznej ewaluacji, modyfikowany zależnie od bieżących potrzeb i zainteresowań lokalnej społeczności, projekt „W kręgu tradycji”, pomimo upływu lat, pozostaje inicjatywą żywą i dynamiczną, otwartą na nowe pomysły i propozycje współpracy ze strony przyjaciół i partnerów szkoły. Największą jego siłą jest przede wszystkim nastawienie na zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców Żychlina i Janowic w działania, którym przyświeca szlachetna idea propagowania wartości kultury kraju i regionu. W roku szkolnym 2018/2019 do tychże działań należały:

  • organizacja imprezy środowiskowej „Świąteczne Kolędowanie”,
  • organizacja imprezy środowiskowej „Zajączek Wielkanocny”,
  • wspólne pieczenie pierników przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców,
  • organizacja szkolnych obchodów pierwszego dnia wiosny,
  • organizacja międzyszkolnych konkursów na najpiękniejsze ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne.

Jak się okazało, projekt „W kręgu tradycji” został wysoko oceniony przez Kapitułę Konkursu i znalazł się w gronie laureatów konkursu, dzięki czemu Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 8000 złotych. Nagrodę z rąk pana Jacka Bogusławskiego, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolskiego, odebrała Dyrektor szkoły, pani Katarzyna Wojciechowska oraz autor wniosku konkursowego, pan Jakub Ciesielczyk. Co najważniejsze, udział w tegorocznej gali okazał się źródłem nie tylko satysfakcji z dobrze wykonanej pracy, ale także inspiracji do podjęcia nowych działań. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie z pewnością nie spocznie na laurach.

Jakub Ciesielczyk