Harmonogram konsultacji merytorycznych nauczycieli dla uczniów i rodziców zamieszczony jest w edzienniku Librus (zakładka organizacja szkoły/pliki szkoły).

W zakresie konsultacji merytorycznych dla zainteresowanych Rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych wychowawcy przekażą kontakty do nauczycieli indywidualnie.

Szanowni Państwo, opłaty za wyżywienie i godziny ponadwymiarowe w przedszkolu za miesiąc kwiecień 2020 r. zostają wstrzymane do odwołania.