KADRA

 • KATARZYNA WOJCIECHOWSKA 
  DYREKTOR SZKOŁY
 • EWELINA ANDRZEJAK
  wychowawca grupy przedszkolnej
 • NATALIA BALCEŻAK
  opiekun grupy przedszkolnej
 • KAROLINA BUDNA
  nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VIA
 • MAŁGORZATA BERLIŃSKA
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I
 • ZOFIA BŁASZCZYK
  nauczyciel wspomagający, opiekun gromady zuchowej
 • KAMILA BOREK
  nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy IV, opiekun SU
 • AGNIESZKA BRYL
  wychowawca grupy przedszkolnej
 • TOMASZ BRZEZIŃSKI
  nauczyciel muzyki
 • JAKUB CIESIELCZYK
  nauczyciel języka angielskiego
 • PAULINA CYPRYSIAK
  nauczyciel języka angielskiego
 • SYLWIA CZĄSTKA
  wychowawca grupy przedszkolnej, opiekun świetlicy
 • ANNA CZUBIŃSKA 
  nauczyciel wspomagający
 • BOŻENA DZIARDZIEL
  nauczyciel biologii, wychowawca klasy II, koordynator do spraw promocji zdrowia
 • RENATA GANOWICZ – MUSZYŃSKA
  WICEDYREKTOR SZKOŁY, pedagog szkolny
 • MONIKA JĄKALSKA
  nauczyciel języka niemieckiego, bibliotekarz, wychowawca klasy VIIA, koordynator eTwinning- u
 • NATALIA KANTANISTA
  opiekun grupy przedszkolnej
 • JOANNA KOLSKA
  wychowawca grupy przedszkolnej
 • JOLANTA KOWALCZYK
  nauczyciel plastyki, opiekun chóru szkolnego
 • MAREK KOŚCIELSKI
  nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego
 • TOMASZ KOZIARSKI  
  logopeda
 • JOLANTA KNAPKIEWICZ
  nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • KARINA KUBICKA
  nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VIII
 • HANNA KUCHTA
  nauczyciel języka niemieckiego, opiekun świetlicy
 • AGNIESZKA KWIATKOWSKA
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, opiekun świetlicy, wychowawca klasy I
 • EDYTA MASŁOWSKA
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III A, koordynator do spraw promocji zdrowia, opiekun SU
 • DOROTA MAZURKIEWICZ – GRZANKA
  nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy V, pedagog szkolny
 • ALINA MICHALSKA
  nauczyciel fizyki
 • HANNA NOWAK
  psycholog, opiekun świetlicowy, koordynator do spraw bezpieczeństwa w szkole
 • BOGUMIŁA OLEK
  nauczyciel specjalista
 • MARIA ORŁOWSKA
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III B
 • MAŁGORZATA PIETRUSZKA
  wychowawca grupy przedszkolnej
 • PAULINA POGODA
  nauczyciel wspomagający
 • JOANNA POGORZELSKA
  nauczyciel religii
 • ANDRZEJ RUSIN
  nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 • ELIZA RYBARCZYK
  nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun świetlicy
 • DOROTA STASZAK
  nauczyciel wspomagający
 • EWELINA SZKUDLAREK – POTRZEBOWSKA
  nauczyciel wspomagający, opiekun SU
 • PATRYCJA SZYMCZAK
  nauczyciel chemii, preorientacji zawodowej, informatyki, wychowawca klasy VII B. administrator strony internetowej
 • ARTUR ŚWIĄTEK
  nauczyciel wychowania fizycznego
 • ANETA TOMCZAK
  nauczyciel informatyki, etyki, opiekun świetlicy, administrator sieci informatycznej w szkole
 • MAGDALENA URBANIAK
  nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VI B, administrator strony internetowej
 • ILONA WALERYSIAK
  nauczyciel przyrody,  geografii, techniki, matematyki, koordynator projektów edukacyjnych