MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY

Od lat nasz szkoła umożliwia wszystkim chętnym uczniom uzyskanie karty rowerowej. Karta rowerowa jest niezbędna każdemu, kto kieruje rowerem i nie ma ukończonych 18 lat. Wynika z tego, że każdy uczestnik ruchu, chcąc jeździć po drogach publicznych, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia.

Uczniowie klasy IV w tym roku szkolnym przygotowywali się do egzaminu teoretycznego i praktycznego, poznali przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, potrafią przygotować rower do drogi i udzielić pierwszej pomocy.
W miasteczku rowerowym przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie ćwiczyli praktycznie jazdę rowerem.Finałem tych przygotowań był pozytywnie zdany egzamin i otrzymanie KARTY ROWEROWEJ podczas apelu dotyczącego bezpiecznego korzystania z dróg publicznych przez pieszych i rowerzystów.

Ilona Walerysiak

FESTIWAL PROJEKTÓW SZKOLNYCH


FESTIWAL PROJEKTÓW SZKOLNYCH

16 czerwca 2021 r. odbył się w naszej szkole przegląd projektów szkolnych wykonanych przez uczniów klas siódmych. W tym roku uczniowie podzielili się na 11 grup projektowych. Każda grupa wylosowała sobie opiekuna, który pomagał przy realizacji projektu.

Tym razem uczniowie wybrali sobie następujące tematy:

 1. Ile jest internacjonalizmów w języku niemieckim?
 2. Czy COVID-19 zasługuje na koronę?
 3. Polska jak Ameryka? – ciekawe porównanie Naszej Ojczyzny ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
 4. Matematyka jest jak kurz… jest wszędzie i już.
 5. Dumy naszego narodu – niesamowici sportowcy naszego kraju.
 6. Spotkanie z mistrzem – Vincent van Gogh.
 7. Żywność bez chemii nie musi być nudna.
 8. Skąd się wzięły nasze nazwiska?
 9. Zwiad w naszej gminie.
 10. Królowie muzyki pop.
 11. Jak utrzymać formę w czasie pandemii?

Wyniki prac grup oceniało jury w składzie: p. dyrektor Katarzyna Wojciechowska, p. Hanna Nowak.

Prezentacje projektów oglądali również uczniowie klas szóstych, którzy wybierali niezależnie od jury poprzez głosowanie projekt publiczności.

Po obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich grup projektowych jury ogłosiło wyniki.

I miejsce zajął projekt: Ile jest internacjonalizmów w języku niemieckim? realizowany pod kierunkiem p. Moniki Jąkalskiej.

II miejsce zajął projekt: Matematyka jest jak kurz… jest wszędzie i już, realizowany pod kierunkiem p. Magdaleny Urbaniak.

III miejsce zajął projekt: Dumy naszego narodu – niesamowici sportowcy naszego kraju, realizowany pod kierunkiem p. Artura Świątka.

Jury wyróżniło trzy projekty: Królowie muzyki pop, pod kierunkiem p. Tomasza Brzezińskiego, Żywność bez chemii nie musi być nudna, pod kierunkiem p. Patrycji Szymczak, Spotkanie z mistrzem – Vincent van Gogh, pod kierunkiem p. Jolanty Kowalczyk.

Uczniowie wybrali za najlepszy projekt: Dumy naszego narodu- niesamowici sportowcy naszego kraju.

Nagrody dla uczniów za najlepsze projekty ufundowała Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Ilona Walerysiak

„TERAZ JUŻ DO SZKOŁY CZAS,

MUSZĘ WIĘC POŻEGNAĆ WAS…”

23 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego w grupie „Biedronki”.

Ukończył się pierwszy ważny etap w życiu naszych przedszkolaków. Dzieci zostawiły za sobą 4 lata wspólnej zabawy
i nauki wkraczając na nową szkolną ścieżkę wypełnioną pięknymi wspomnieniami z przedszkola.

Biedronki! Gratulujemy ukończenia przedszkola! Zabierzcie ze sobą same najlepsze wspomnienia. Idźcie do szkoły dumnym krokiem. Życzymy Wam samych sukcesów i udanych wakacji.

Małgorzata Pietruszka