,,Eko-Drzewo”- konkurs

„Drzewa są po prostu piękne, potrzebują tak niewiele, bo słońca, deszczu… a od nas szacunku”

Łukasz Borowicz.

Z okazji Dnia Drzewa, które przypada 10 października, w oddziałach przedszkolnych odbył się konkurs pt. ,,Eko-Drzewo”. Organizatorkami konkursu były wychowawczynie grup przedszkolnych- Joanna Kolska i Małgorzata Pietruszka. Wszystkie prace zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami i drobnymi upominkami.                                                                                Joanna Kolska, Małgorzata Pietruszka

Dzień Drzewa

          Dnia 11.10.21r. w naszym przedszkolu dzieci z grup: Wesołe Nutki, Żabki, Motylki, Elfy i Biedronki obchodziły „Dzień Drzewa”. Tego dnia podczas zajęć przedszkolnych dzieci zdobywały wiedzę na temat drzew i ich rodzajów. Poszerzały swoją wiedzę dotyczącą warunków, jakie muszą być spełnione, aby drzewa mogły rosnąć. Dowiedziały się także, jaką rolę pełnią drzewa w ekosystemie i życiu człowieka oraz w jaki sposób można je chronić. Podczas spacerów dzieci miały możliwość kształtować więzi z przyrodą. Oprócz tego we wszystkich grupach przedszkolnych wykonywano prace plastyczne dotyczące drzew.

Sylwia Cząstka