„Totus Tuus cały Twój Maryjo”

Dnia 22 października odbył się koncert poświęcony św. Janowi Pawłowi II, patronowi Szkoły Podstawowej w Żychlinie „Totus Tuus cały Twój Maryjo”.

Dzieci i młodzież zaprezentowały wiersze i pieśni związane z postacią papieża. Na koniec wspólnie zaśpiewano ulubioną pieśń św. Jana Pawła II „Barka”. Po koncercie goście i wykonawcy zostali zaproszeni przez prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Żychlina, panią Jolantę Knapkiewicz na sympatyczny, słono – słodki poczęstunek.

Tomasz Koziarski