Światowego Dnia Pluszowego Misia

Dzieci z oddziałów przedszkolnych brały udział w zabawach z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. Była misiowa dyskoteka, były zabawy matematyczne i językowe, śpiewaliśmy i rymowaliśmy w języku angielskim, wykonaliśmy też prace plastyczne. To był bardzo „misiowy” dzień!

nauczycielki wychowania przedszkolnego

WYBIERZ ZDROWIE – NIE PAL!!!

18 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Nasza Szkoła dołącza do tej jakże ważnej akcji. Dzieciom i młodzieży przypominamy o szkodliwości, jaką przynosi zdrowiu palenie papierosów. Zachęcamy uczniów do propagowania rzucania palenia tytoniu wśród ich najbliższych. Nasi podopieczni przygotowali ciekawe i przekonujące plakaty 👏

Hanna Kuchta, Małgorzata Berlińska

Dzień Patriotyczny w grupach przedszkolnych.

Coroczną tradycja w oddziałach przedszkolnych jest organizowanie Dnia Patriotycznego. Dzieci w trakcie zabaw i zajęć wzbogacały swoją wiedzę na temat Patriotyzmu i naszej Ojczyzny. Szczególną uwagę poświęciliśmy symbolom narodowym (godło, hymn Polski, flaga). Dzieci dowiedziały się również czym jest Ojczyzna i co to znaczy być prawdziwą Polką i Polakiem.

Joanna Kolska

Konkurs plastyczny ,,Mały Patriota”

Z okazji Święta Niepodległości wychowawczynie Joanna Kolska oraz Małgorzata Pietruszka zorganizowały konkurs plastyczny pt. ,, Mały Patriota”. Dzieci chętnie zaangażowały się w wykonanie prac o tematyce patriotycznej. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

#Szkoła Pamięta

Uczniowie naszej szkoły oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz
z wychowawcami biorą udział w ogólnopolskiej akcji #SzkolaPamieta
„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywająca się
w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej
i lokalnej. Nawiązujemy w ten sposób do polskiej tradycji świąt zadusznych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani
z historią danego miejsca, regionu, społeczności. W ramach akcji zrealizowaliśmy różnorodne działania upamiętniające, m. in.: odwiedziliśmy miejsca pamięci, paliliśmy znicze i wspominaliśmy osoby ważne dla naszej wspólnoty.

Jesteśmy już prawdziwymi uczniami klasy I!

29 października 2021 r. to pamiętna data dla Pierwszoklasistów. W tym dniu w naszej szkole odbyło się ślubowanie uczniów klasy Ia i Ib, którzy najpierw przedstawili program artystyczny. Wspierani przez wychowawczynie: panią Sylwię Dziurdzińską i panią Marię Orłowską, zaprezentowali się wspaniale! Recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania. Pasowanie na ucznia przez panią dyrektor Katarzynę Wojciechowską było tylko tego potwierdzeniem. Uczniowie klasy Ia i Ib zostali przyjęci do braci uczniowskiej! Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech.
 

Maria Orłowska, Sylwia Dziurdzińska