Konkurs plastyczny ,,Mały Patriota”

Z okazji Święta Niepodległości wychowawczynie Joanna Kolska oraz Małgorzata Pietruszka zorganizowały konkurs plastyczny pt. ,, Mały Patriota”. Dzieci chętnie zaangażowały się w wykonanie prac o tematyce patriotycznej. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.