Rozstrzygnięcie konkursów świątecznych.


NAGRODZONE PRACE – PREZENTACJA

6 kwietnia 2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie “Międzyszkolnego Konkursu Ozdoba Wielkanocna” oraz Szkolnego Konkursu dla rodziców i krewnych „Dekoracje Wielkanocne”. Organizatorem wymienionych konkursów był Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie.

Do organizatora konkursu wpłynęło 150 ozdób świątecznych przygotowanych przez uczniów ze szkół z Konina, Żdżar, Starego Miasta, Liśca Wielkiego i Żychlina oraz 3 prace wykonane przez krewnych.

Zwycięzców wyłoniła komisja konkursowa w składzie: Pani Agnieszka Kwiatkowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Żychlinie, Pani Magdalena Śliwińska – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie oraz Pani Dorota Wiatrowska – pracownik Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto.

Głównymi fundatorami nagród byli: Urząd Gminy Stare Miasto, Księgarnia Tuliszków w Żychlinie oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Żychlinie.

Prace zostały sfotografowane i skatalogowane w specjalnym folderze pokonkursowym, który powstał dzięki pracy Pani Anety Tomczak – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Żychlinie.

Podczas uroczystości rozdania nagród wszyscy nagrodzeni i ich opiekunowie mieli możliwość obejrzenia pokazu, przygotowanego przez członkinię Koła Gospodyń Wiejskich w Janowicach, Panią Mariolę Kwiatkowską. Zaprezentowała ona różne techniki zdobienia pisanek, na szczególną uwagę zasługiwał sposób wykonania pisanki oklejanej białym rdzeniem sitowia. Każdy chętny uczestnik pokazu, mógł spróbować uzyskać go z zielonej łodygi rośliny. 

Wszystkim nagrodzonym i ich opiekunom dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów.