“Przyroda jest naszym nieocenionym dobrem!”

“Przyroda jest naszym nieocenionym dobrem!” to hasło tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Żychlinie. Uczniowie spotkali się  ze specjalistą ds. ochrony  lasu i przyrody z Nadleśnictwa w Koninie, Panem Grzegorzem Bąkiem. Nasz gość przypomniał słuchaczom  o dobrych manierach w lesie, które sformułował w kilku krótkich komunikatach:

  1. nie niszcz roślin, 
  2. nie psuj zwierzęcych domów, 
  3. psa do lasu zabieraj na smyczy,
  4.  nie zrywaj roślin chronionych, 
  5. nie śmieć w lesie, 
  6. nie pal ognisk. 

Przy każdym punkcie Pan Leśniczy omówił konsekwencje, jakie ponosi las po destrukcyjnym działaniu człowieka.  Spotkanie stało się doskonałą okazją do szerzenia wśród dzieci zasad dbania o środowisko naturalne i  propagowania proekologicznych postaw.