KADRA

 • KATARZYNA WOJCIECHOWSKA 
  DYREKTOR SZKOŁY
 • EWELINA ANDRZEJAK
  wychowawca grupy przedszkolnej
 • NATALIA BALCEŻAK
  opiekun grupy przedszkolnej
 • MAŁGORZATA BERLIŃSKA
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III
 • ZOFIA BŁASZCZYK
  nauczyciel wspomagający, opiekun gromady zuchowej
 • KAMILA BOREK
  nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VIII, opiekun SU
 • AGNIESZKA BRYL
  wychowawca grupy przedszkolnej
 • TOMASZ BRZEZIŃSKI
  nauczyciel muzyki
 • JAKUB CIESIELCZYK
  nauczyciel języka angielskiego, bibliotekarz, wychowawca klasy VA, opiekun SU
 • PAULINA CYPRYSIAK
  nauczyciel języka angielskiego
 • SYLWIA CZĄSTKA
  wychowawca grupy przedszkolnej, opiekun świetlicy
 • ANNA CZUBIŃSKA 
  nauczyciel wspomagający
 • BOŻENA DZIARDZIEL
  nauczyciel biologii, wychowawca klasy I, koordynator do spraw promocji zdrowia
 • ALEKSANDRA GAŁECKA
  nauczyciel fizyki
 • RENATA GANOWICZ – MUSZYŃSKA
  WICEDYREKTOR SZKOŁY, pedagog szkolny
 • SANDRA JASIŃSKA
  nauczyciel języka angielskiego, opiekun SU
 • MONIKA JĄKALSKA
  nauczyciel języka niemieckiego
 • NATALIA KANTANISTA
  opiekun grupy przedszkolnej
 • JOANNA KOLSKA
  wychowawca grupy przedszkolnej
 • JOLANTA KOWALCZYK
  nauczyciel plastyki, opiekun chóru szkolnego
 • MAREK KOŚCIELSKI
  nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego
 • TOMASZ KOZIARSKI  
  logopeda
 • JOLANTA KNAPKIEWICZ
  nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • KARINA KUBICKA
  nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VII, opiekun koła teatralnego
 • HANNA KUCHTA
  nauczyciel języka niemieckiego, opiekun świetlicy
 • AGNIESZKA KWIATKOWSKA
  opiekun świetlicy
 • EDYTA MASŁOWSKA
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II A, koordynator do spraw promocji zdrowia, opiekun SU
 • DOROTA MAZURKIEWICZ – GRZANKA
  nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV, pedagog szkolny
 • HANNA NOWAK
  psycholog, opiekun świetlicowy, koordynator do spraw bezpieczeństwa w szkole
 • MARIA ORŁOWSKA
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II B, opiekun świetlicowy
 • MAŁGORZATA PIETRUSZKA
  wychowawca grupy przedszkolnej
 • PAULINA POGODA
  nauczyciel wspomagający
 • JOANNA POGORZELSKA
  nauczyciel religii
 • ANDRZEJ RUSIN
  nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 • ELIZA RYBARCZYK
  nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun świetlicy
 • DOROTA STASZAK
  nauczyciel wspomagający
 • EWELINA SZKUDLAREK
  nauczyciel wspomagający
 • PATRYCJA SZYMCZAK
  nauczyciel chemii, preorientacji zawodowej, informatyki, wychowawca klasy VI B. administrator strony internetowej
 • ARTUR ŚWIĄTEK
  nauczyciel wychowania fizycznego
 • ANETA TOMCZAK
  nauczyciel informatyki, etyki, opiekun świetlicy, administrator sieci informatycznej w szkole
 • MAGDALENA URBANIAK
  nauczyciel matematyki, wychowawca klasy V B, administrator strony internetowej
 • ILONA WALERYSIAK
  nauczyciel przyrody,  geografii, techniki, matematyki, wychowawca klasy VI A, koordynator projektów edukacyjnych