DOKUMENTY

STATUT

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY SZKOŁY

KLAUZULA INFORMACYJNA

(OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)


 

ZGŁOSZENIE NA ŚWIETLICĘ

PLAN PRACY SZKOŁY

REGULAMIN DYSKOTEK

ZGODA NA DYSKOTEKĘ

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ICIM

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN KONKURSU „ŻYWE OBRAZY”

KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURS „ŻYWE OBRAZY”

ZGODA DOROŚLI- KONKURS „ŻYWE OBRAZY”

ZGODA UCZNIOWIE- KONKURS „ŻYWE OBRAZY”