INNOWACJE

  •  INNOWACJA PEDAGOGICZNA „UCZNIOWSKA AKADEMIA JĘZYKOWA”

    image description

PROGRAM

BLOG

 


  • INNOWACJA PEDAGOGICZNA „BLIŻEJ SZTUKI”

PROGRAM

PREZENTACJA 


  • INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH „ZAKRĘCENI W WIEDZYLOGO

PROGRAM

WSTĘP
Pomysł na tego rodzaju innowację powstał w wyniku dotychczasowych obserwacji systemu nauczania i zmian zachodzących na rynku pracy przez zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych uczących w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żychlinie.
Nasza gospodarka w znaczącym stopniu zaczyna dostosowywać się do realiów panujących na globalnym rynku pracy. Pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na absolwentów szkół wyższych o profilach technicznych. Brakuje nam wykwalifikowanych „umysłów ścisłych”. Stąd też zrodziła się potrzeba rozwoju młodzieży, już na etapie gimnazjalnym, w kierunkach zdefiniowanych, jako najbardziej przyszłościowe.
Program jest, więc kierowany do młodzieży, która będzie mogła realizować własne zainteresowania matematyczno – przyrodnicze, a w przyszłości będzie je kontynuować na uczelniach technicznych. Chcemy zwiększyć motywację oraz zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi i jednocześnie podnieść poziom osiąganych przez nich wyników na egzaminie gimnazjalnym. Pragniemy zaszczepić i rozwijać w naszych uczniach logiczne, abstrakcyjne myślenie a korelacja międzyprzdmiotowa pozwoli uczniom nie tylko zrozumieć, ale przede wszystkim zastosować zdobytą wiedzę.
Do realizacji programu przewidziałyśmy stosowanie różnorodnych aktywizujących metod i środków dydaktycznych. Będziemy kształtować twórcze myślenie oraz uczenie się samodzielności a co za tym idzie przygotujemy młodzieży do kolejnego etapu edukacyjnego i dalszej ścieżki zawodowej. Innowacja zakłada rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania przydatnych w nauce przedmiotów ścisłych.
Program innowacji składa się z trzech elementów:
• Zajęcia dydaktyczno – warsztatowe.
Wprowadzana innowacja przewiduje 1 dodatkową godzinę tygodniowo. Godziny te przeznaczone będą na pogłębianie wiedzy z matematyki, geografii, chemii, biologii, fizyki Prowadzone będą w 5 blokach tematycznych zgodnie z następującymi tematami.
• Konkurs matematyczno – przyrodniczy.
Przy opracowywaniu tej części innowacji brałyśmy pod uwagę fakt, iż przedmioty ścisłe są takimi dziedzinami, w których metody nauczania sprzyjają rozwijaniu umiejętności samodzielnej pracy. Uczą stawiania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi, dlatego też jeden z elementów programu to konkurs matematyczno- przyrodniczy, który skłania uczniów do samodzielnej pracy.
• Dzień nauki pod hasłem „Naukowy zawrót głowy”
Zamierzamy nawiązać współprace z Państwowa Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie, Centrum Edukacji i Rozrywki „Mikroskala”, organizacja NOT przy PWSZ, RobotyPl w celu promowania nauk ścisłych przez zabawę i ciekawe doświadczenia.
Cały zespół prowadzący zajęcia z grupą uczniów biorących udział w innowacji przygotuje i przeprowadzi otwarte zajęcia warsztatowe dla uczestników „Naukowego zawrotu głowy”.

Magdalena Urbaniak, Ilona Walerysiak, Patrycja Szymczak, Bożena Dziardziel, Maria Romańczuk

Innowacja