PROJEKT KOPALNIA KOMPETENCJI

 

„Kopalnia Kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez rozwój u uczniów kompetencji kluczowych, objęcie uczniów ze specjalnymi potrzebami, doposażenie 19 szkół w pracownie przyrodnicze, rozwój kompetencji i kwalifikacji u  nauczycieli oraz organizację zajęć specjalistycznych i doradztwa edukacyjno- zawodowego dla 2273 uczni.

W projekcie biorą udział uczniowie klasy III gimnazjum.

Okres realizacji projektu: 1 września 2017 r. do 31 lipca 2019 r.

W ramach projektu są organizowane:

1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów

          a) koło zainteresowań z chemii

           b) warsztaty naukowe w terenie z geografii

           c) zajęcia wyrównawcze z matematyki

           d) warsztaty z języka angielskiego

           e) zajęcia laboratoryjne z fizyki;

2. Zajęcia z zakresu indywidualnego wsparcia dla ucznia

           a) zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

          b) zajęcia logopedyczne

          c) zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej

3. Prowadzone jest także doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

O projekcie.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów.
Regulamin rekrutacji nauczycieli.