RADA RODZICÓW

ZARZĄD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PRZEWODNICZĄCA

p. Patrycja Grabowska

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

p. Dominika Wawrzyniak

p. Małgorzata Mijalska

SKARBNIK

p. Joanna Janiak

SEKRETARZ

p. Katarzyna Adamska

 

      Składka na komitet rodzicielski w rok szkolnym 2017/2018 wynosi 30 zł, trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do naszej szkoły jest zwolnione z opłaty.

Płatności można dokonywać w sekretariacie lub na konto BOŚ S.A o/Konin

61 1540 1232 2026 9120 9980 0001

w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Za każdą wpłatę bardzo dziękujemy i zapewniamy, że wszystkie pieniądze zostaną przekazane dzieciom w postaci dofinansowania szkolnych imprez kulturalnych i nagród w szkolnych konkursach.