REKRUTACJA


 

REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

PRZEDSZKOLE

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ŻYCHLINIE   ROK SZKOLNY 2018/2019

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WNIOSEK DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ (dla uczniów spoza obwodu szkoły)

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ (dla uczniów z obwodu szkoły)