,,SKARBY NASZEGO REGIONU”

to projekt realizowanego przez Szkołę Podstawową w Żychlinie im. Jana Pawła II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój IV Oś Priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej

REGULAMIN REKRUTACJI

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE O SZKOLE PARTNERSKIEJ

ZAKWATEROWANIE – REZYDENCJA NERVION

ZAKWATEROWANIE- SORDA APARTAMENT

ZAKWATEROWANIE- FRAY DIEGO APARTAMENT