„Czyste powietrze wokół nas”

W ramach programu „Czyste powietrze wokół nas” 19.11.2020r. odbyły się w grupie „Biedronki” zajęcia, których celem było zwiększenie świadomości dzieci na temat szkodliwości palenia papierosów. Dzieci dowiedziały się, jakie skutki ma palenie papierosów dla zdrowia dorosłych i dzieci. Realizacja programu oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach, wykazywały zainteresowanie, chętnie współpracowały w zabawach ruchowych i zajęciach plastycznych. Przedszkolaki słuchały piosenki o Dinku, który jest bohaterem programu „Czyste powietrze wokół nas”. Na zakończenie zajęć dzieci kolorowały postać Dinka oraz wykonały pracę plastyczną na temat „Co dymi, co truje, co nam zdrowie marnuje”.

Małgorzata Pietruszka

Święto Niepodległości

W tym roku nie mogliśmy, jak dotychczas, wspólnie świętować 11 listopada. Znaleźliśmy jednak sposób, aby uczcić Święto Niepodległości. Dzięki zaangażowaniu naszych uczennic z klasy IV oraz Pani Jolanty Kowalczyk udało nam się wziąć udział w ogólnopolskiej akcji Szkoła do hymnu. Zaproponowaliśmy naszym uczniom, aby sprawdzili swoją wiedzę o kraju, w którym żyją w Niepodległościowym Pokoju Zagadek. Dołączyliśmy również do jeszcze jednej ogólnopolskiej akcji – DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE, gdzie uczniowie mogli sprawdzić swoją znajomość zasad ortograficznych, jednocześnie wesprzeć cel charytatywny zgłoszony przez naszą szkołę, jakim była zbiórka środków na karmę dla kotów ze schroniska w Koninie. Poza działaniami w przestrzeniami wirtualnej, zapalaliśmy znicz i złożyliśmy kwiaty przy pamiątkowym pomniku przed naszą szkołą. Nasze przedszkolaki w galowych strojach, przyozdobionych kotylionami świętowały 11 listopada w przestrzeni przedszkolnej.