„Czyste powietrze wokół nas”

W ramach programu „Czyste powietrze wokół nas” 19.11.2020r. odbyły się w grupie „Biedronki” zajęcia, których celem było zwiększenie świadomości dzieci na temat szkodliwości palenia papierosów. Dzieci dowiedziały się, jakie skutki ma palenie papierosów dla zdrowia dorosłych i dzieci. Realizacja programu oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach, wykazywały zainteresowanie, chętnie współpracowały w zabawach ruchowych i zajęciach plastycznych. Przedszkolaki słuchały piosenki o Dinku, który jest bohaterem programu „Czyste powietrze wokół nas”. Na zakończenie zajęć dzieci kolorowały postać Dinka oraz wykonały pracę plastyczną na temat „Co dymi, co truje, co nam zdrowie marnuje”.

Małgorzata Pietruszka