Wigilijny obiad

Wigilijny obiad w świątecznym nastroju. Odświętny wystrój – nie tylko stolików, ale i dzieci sprzyjał świątecznemu nastrojowi. Cudowny zapach świątecznych potraw zachęcał do ucztowania. Nie zabrakło również niespodzianek i prezentów. Tak przedszkolaki rozpoczęły magiczny czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Konkurs ,,Kolorowa jesień” dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

Dzieci z oddziałów przedszkolnych wykazały się dużą pomysłowością przy tworzeniu prac plastycznych związanych
z piękną porą roku, jaką jest jesień. Prace plastyczne wyeksponowane były na tablicy, gdzie można było podziwiać dzieła przedszkolaków. Różnorodność technik plastycznych przyciągała spojrzenia. Pracowitość najmłodszych niejednokrotnie spotkała się z uznaniem oglądających. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Joanna Kolska, Małgorzata Pietruszka

Dzień Babci i Dziadka

Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci z grupy ” Wesołe Nutki ” oraz „Biedronki” z inicjatywy wychowawczyń: Małgorzaty Pietruszki i Joanny Kolskiej, wykonały laurki dla Podopiecznych Domu Opieki Tęczowa Dolina oraz Fundacji Tęczowa Gromada w Starym Mieście. Wychowawczynie przekazały podopiecznym wykonane laurki oraz życzenia od Dyrekcji, wszystkich nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz wszystkich dzieci.

Joanna Kolska Małgorzata Pietruszka

Współpraca z Parafią Ewangelicko- Reformowaną w Żychlinie


W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan z tegorocznym hasłem przewodnim „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (J 15,5-9) odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w kościele Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie z udziałem kapłanów
i wiernych różnych wyznań. Podczas mszy Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Żychlinie Katarzynie Wojciechowskiej oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie Annie Matczak-Gaj zostały wręczone Biblie ekumeniczne dla społeczności szkolnych.
Podziękowania dla pastora Tadeusza Jelinka
„Dziękuję pastorowi Tadeuszowi Jelinkowi za nieustającą pamięć o szkole oraz tworzenie warunków do wzajemnego szacunku i współpracy dla wspólnego dobra naszej małej Ojczyzny. Przyjmuję Biblię z nadzieją, że Słowo Boże trafi na szlachetne, piękne i dobre serca, które będą potrafiły je usłyszeć, zrozumieć
i przyjąć do swojego życia, czyniąc je dobrym. Niech poznane poprzez tę Biblię Słowo służy ludziom w dążeniu do jedności i wspólnoty”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie

Katarzyna Wojciechowska