Współpraca z Parafią Ewangelicko- Reformowaną w Żychlinie


W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan z tegorocznym hasłem przewodnim „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (J 15,5-9) odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w kościele Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie z udziałem kapłanów
i wiernych różnych wyznań. Podczas mszy Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Żychlinie Katarzynie Wojciechowskiej oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie Annie Matczak-Gaj zostały wręczone Biblie ekumeniczne dla społeczności szkolnych.
Podziękowania dla pastora Tadeusza Jelinka
„Dziękuję pastorowi Tadeuszowi Jelinkowi za nieustającą pamięć o szkole oraz tworzenie warunków do wzajemnego szacunku i współpracy dla wspólnego dobra naszej małej Ojczyzny. Przyjmuję Biblię z nadzieją, że Słowo Boże trafi na szlachetne, piękne i dobre serca, które będą potrafiły je usłyszeć, zrozumieć
i przyjąć do swojego życia, czyniąc je dobrym. Niech poznane poprzez tę Biblię Słowo służy ludziom w dążeniu do jedności i wspólnoty”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie

Katarzyna Wojciechowska