Światowy Dzień Zdrowia 2021 r. w kwietniu – miesiącu zdrowia

W kwietniu – miesiącu zdrowia, nasza Szkoła brała udział w obchodach Światowego Dnia Zdrowia. W ramach tej akcji,
7 kwietnia, na znak solidarności z personelem medycznym w czasie pandemii, założyliśmy maseczki. Kolejnym działaniem było wykonanie pracy plastycznej pt. „O zdrowie dbam – sposób na wirusa mam”, nawiązującej do dbania
o swoje zdrowie psychiczne podczas pandemii. W trakcie lekcji zdalnych wychowawcy rozmawiali z uczniami o zdrowiu i zdrowym stylu życia, a przedszkolaki przypomniały jak się zdrowo odżywiać. 

Mimo zdalnego nauczania i panującej pandemii, dzieci chętnie zaangażowały się w obchody Światowego Dnia Zdrowia. Akcja ta była odskocznią od codziennej rutyny związanej ze zdalnym nauczaniem. Wszyscy utwierdziliśmy się
w przekonaniu, że „w zdrowym ciele – zdrowy duch”.

Ewelina Andrzejak, Natalia Kantanista