#Szkoła Pamięta

Uczniowie naszej szkoły oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz
z wychowawcami biorą udział w ogólnopolskiej akcji #SzkolaPamieta
„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywająca się
w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej
i lokalnej. Nawiązujemy w ten sposób do polskiej tradycji świąt zadusznych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani
z historią danego miejsca, regionu, społeczności. W ramach akcji zrealizowaliśmy różnorodne działania upamiętniające, m. in.: odwiedziliśmy miejsca pamięci, paliliśmy znicze i wspominaliśmy osoby ważne dla naszej wspólnoty.

Jesteśmy już prawdziwymi uczniami klasy I!

29 października 2021 r. to pamiętna data dla Pierwszoklasistów. W tym dniu w naszej szkole odbyło się ślubowanie uczniów klasy Ia i Ib, którzy najpierw przedstawili program artystyczny. Wspierani przez wychowawczynie: panią Sylwię Dziurdzińską i panią Marię Orłowską, zaprezentowali się wspaniale! Recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania. Pasowanie na ucznia przez panią dyrektor Katarzynę Wojciechowską było tylko tego potwierdzeniem. Uczniowie klasy Ia i Ib zostali przyjęci do braci uczniowskiej! Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech.
 

Maria Orłowska, Sylwia Dziurdzińska