Jesteśmy już prawdziwymi uczniami klasy I!

29 października 2021 r. to pamiętna data dla Pierwszoklasistów. W tym dniu w naszej szkole odbyło się ślubowanie uczniów klasy Ia i Ib, którzy najpierw przedstawili program artystyczny. Wspierani przez wychowawczynie: panią Sylwię Dziurdzińską i panią Marię Orłowską, zaprezentowali się wspaniale! Recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania. Pasowanie na ucznia przez panią dyrektor Katarzynę Wojciechowską było tylko tego potwierdzeniem. Uczniowie klasy Ia i Ib zostali przyjęci do braci uczniowskiej! Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech.
 

Maria Orłowska, Sylwia Dziurdzińska