Dzień Patriotyczny w grupach przedszkolnych.

Coroczną tradycja w oddziałach przedszkolnych jest organizowanie Dnia Patriotycznego. Dzieci w trakcie zabaw i zajęć wzbogacały swoją wiedzę na temat Patriotyzmu i naszej Ojczyzny. Szczególną uwagę poświęciliśmy symbolom narodowym (godło, hymn Polski, flaga). Dzieci dowiedziały się również czym jest Ojczyzna i co to znaczy być prawdziwą Polką i Polakiem.

Joanna Kolska

Konkurs plastyczny ,,Mały Patriota”

Z okazji Święta Niepodległości wychowawczynie Joanna Kolska oraz Małgorzata Pietruszka zorganizowały konkurs plastyczny pt. ,, Mały Patriota”. Dzieci chętnie zaangażowały się w wykonanie prac o tematyce patriotycznej. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.