8 MARCA – RYWALIZACJA PŁCI

Kobiety stanowią tylko około 30 procent naukowców na świecie, z kolei w przypadku nauk ścisłych zajmują zaledwie 10 procent. Dlatego z okazji DNIA KOBIET opowiedzieliśmy o kobietach i ich osiągnięciach, które zapisały w historii nauki bardzo piękne karty.

„Kobiety w nauce”, to temat prezentacji, którą rozpoczęliśmy spotkanie z uczniami klas ósmych. Po niej nastąpiła rywalizacja płci. Dwa zespoły dziewcząt i dwa zespoły chłopców z klas ósmych przystąpiły do rywalizacji, zmagając się z zadaniami z nauk przyrodniczych i matematyki. Bezkonkurencyjny okazał się zespół damski z klasy VIII b. Panie górą, zresztą w tym dniu nie mogło być inaczej. Dla wszystkich pozostałych uczniów quiz o kobietach w nauce ze znajomości wkładu płci pięknej w rozwój nauki zachęcił do wspólnej zabawy.

Zespół przyrodniczo – matematyczny