Wycieczka do Muzeum


22 marca uczniowie klas drugich, wraz ze swoimi wychowawcami, wybrali się na wycieczkę do Muzeum Okręgowego w Gosławicach. W czasie tego wyjazdu uczestniczyli w wielkanocnych warsztatach batiku podczas, których ozdabiali jajka za pomocą płynnego wosku. Dzięki pani przewodnik poznali historię słonia leśnego, obejrzeli wystawę poświęconą kopalni węgla brunatnego w Koninie. W murach zamku obejrzeli również wystawę lamp naftowych oraz biżuterii. Największe emocje wzbudziła jednak wystawa sztuki nowoczesnej. W czasie tego krótkiego wyjazdu zabrakło czasu na obejrzenie wszystkich zbiorów, dlatego z pewnością jeszcze tam wrócą.

Agnieszka Kwiatkowska
Małgorzata Berlińska